Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện An lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết TW7 từ tỉnh Hội, BTV phụ nữ huyện đã tổ chức triển khai thực hiện cho Hội LHPN 10/10 xã, thị trấn và các đơn vị nữ CNVC- LĐ trong huyện về việc “phát huy mối đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh và công tác dân tộc, tôn giáo” bằng nhiều hình thức như: Hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị, cơ quan với cán bộ, hội viên các xã đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, thăm hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết…Đến nay tổng số địa phương, đơn vị được kết nghĩa là: 18 xã, 1 đơn vị nữ công và Hội LHPN tỉnh.

Hội LHPN huyện đã tổ chức cho các đơn vị ký kết nghĩa như: Giữa Công ty in Bình Định và Hội LHPN xã An Nghĩa(ngày 12/11/2003); Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Quy Nhơn với Hội LHPN xã An Toàn (ngày 12/11/2003); Ban Nữ công Tỉnh đội với Hội LHPN xã An Quang (ngày 15/10/2003); Hội LHPN huyện Phù Mỹ với Hội LHPN xã An Hưng (ngày 03/10/2005); Hội LHPN huyện Hoài Nhơn với Hội LHPN huyện An Lão, trong đó: Hội LHPN 4 xã (Hoài Sơn, Hoài Xuân, Hoài Tân, Bồng Sơn) với Hội LHPN xã An Trung; Hội LHPN 4 xã (Hoài Châu Bắc, Tam Quan Bắc, Hoài Châu, Hoài Phú) với Hội LHPN xã An Dũng; Hội LHPN 4 xã (Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam, Hoài Thanh) với Hội LHPN xã An Vinh (ngày 29/12/2005); giao lưu giữa Hội LHPN thị trấn Tam Quan Nam với Hội LHPN xã An Tân; Nữ CNVC của huyện giao lưu với phụ nữ thôn 6 và thôn 7 xã An Vinh, Hội LHPN tỉnh kết nghĩa với cán bộ và nhân dân thôn 2- xã An Nghĩa Hội LHPN huyện kết nghĩa với thôn 3 xã An Trung...

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho các cháu thiếu nhi thôn 2 An Nghĩa

Qua các đợt ký kết nghĩa các đơn vị thường xuyên giao lưu, thăm hỏi và tặng quà nhân các ngày lễ, ngày têt như: quần áo, sách vở học sinh, Bình đựng nước uống, bình thủy, mì tôm, bột ngọt, mắm, cá…Từ năm 2010 đến nay có 52 cuộc thăm hỏi, giao lưu và tặng quà trị giá trên 100 triệu đồng. Ngoài ra các buổi thăm hỏi, tặng quà còn tổ chức giao lưu với nhiều nội dung sinh hoạt đa dạng và phong phú xung quanh những nội dung về tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung công tác kết nghĩa, khảo sát nắm tình hình thực tế về văn hóa, đời sống của từng địa phương được kết nghĩa từ đó đã xây dựng chương trình, nội dung giao ước ký kết và tổ chức lễ ký kết nghĩa với cán bộ và nhân dân, sau lễ ký kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, việc làm cụ thể như: Tạo mối quan hệ gần gũi, hiểu biết, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, vận động hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tổ chức các lớp tập huấn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng với việc giúp đỡ đồng bào góp phần xóa đói, giảm nghèo, ngoài ra các cơ quan, đơn vị còn vận động cán bộ, công chức đống góp tiền để tặng quà, tổ chức khám, cấp thuốc cho nhân dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã tập trung củng cố hệ thống chính trị ở địa phương. Từ những hoạt động này đã giúp nâng cao về nhận thức, tư tưởng, chính trị, tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

          Một số đơn vị hàng năm có sơ tổng kết, đánh giá trên cơ sở phát huy kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến nhằm thu nhiều kết quả tốt hơn, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó các dân tộc ngày càng đoàn kết, chung tay, chung sức thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện nay.

          Tuy nhiên, một số đơn vị kết nghĩa chưa thật sự gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như thực hiện các nội dung ký kết như: Định kỳ 6 tháng, 1 năm có sơ tổng kết đánh gia rút kinh nghiệm tình hình hoạt động của 2 bên.

          Từng lúc, từng nơi chưa thật sự tranh thủ phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ tập tục lạc hậu…

          Một số đơn vị chưa thường xuyên tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác và những khó khăn của đơn vị kết nghĩa như bản giao ước đã nêu.


Liên  (Cập nhật ngày 14-06-2017)    Các tin liên quan:
  6 tháng đầu năm Mặt trận TQVN huyện An Lão thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (14-06-2017)
  Tăng cường thực hiện tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đến các cấp hội nông dân trong huyện (14-06-2017)
  6 tháng đầu năm MTTQ Việt Nam huyện An Lão phối hợp công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tự tử, tự sát (12-06-2017)
  Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã An Nghĩa tổ chức tặng quà 1/6 cho các cháu thiếu nhi thôn 2 xã An Nghĩa (Đơn vị kết nghĩa) (06-06-2017)
  Kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tổ chức Hội (01-06-2017)
        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo của huyện

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyên viên chức ngành Giáo dục năm 2016

Danh sách bảng điểm kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2016

Thông báo điểm phúc khảo phần soạn thảo giáo án kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục

Danh sách tổng hợp kết quả phỏng vấn và soạn giáo án kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục

Quy chế xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2016

Thông báo số 01 về việc điều chuyển đơn vị dự tuyển viên chức ngành giáo dục

Thông báo số 02 danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển thông thường kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục

Thông báo số 03 triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển thông thường kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục 

Thông báo số 04 danh mục tài liệu thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục được mang vào phòng sát hạch kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Thông báo ôn tập xét tuyển viên chức ngành GD-ĐT

Danh sách triệu tập thí sinh ôn tập 

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức ngành GD-ĐT

Hướng dẫn tuyên truyền Chuyên mục "Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời" năm 2017

Thông báo kết quả xét đặc cách kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Kết quả xét đặc cách kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh xét tuyển đặc cách kỳ xét tuyển viên chức  

Hướng dẫn của Sở Nội vụ-Sở Giáo dục&ĐT về một số nội dung tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 

Phụ lục kèm theo hướng dẫn 01

Điều chỉnh kết quả xét hồ sơ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách kỳ xét tuyển viên chức huyện An Lão năm 2016

Về việc ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão năm 2016

Danh sách thí sinh xét đặc cách 

Công văn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Học tập và làm theo lời Bác
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Giới thiệu tổng quan đề án 30
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               71
  Số lượt truy cập: 2083780
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Tỉnh Bình Định.
ĐT: 056 3609578
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Ông Hoàng Ngọc Thành – Trưởng Phòng VHTT huyện An Lão