Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện An lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO HUYỆN NHÀ

          Ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

            Trong 87 năm qua, với chức năng tham mưu cho Đảng trên mặt trận tư tưởng về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của Ngành vẫn được giữ vững và phát huy. Đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng lớn mạnh và trưởng thành luôn là những người đi trước và tiên phong trong phong trào cách mạng. Ngày nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển nhanh về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, với những phương tiện và điều kiện hoạt động ngày càng tốt hơn. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng kịp thời nắm tình hình; tạo thế chủ động trong việc hướng dẫn, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          Ban Tuyên giáo Huyện ủy ra đời cùng với việc chia tách huyện An Lão từ huyện Hoài An (01/10/1981), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị được thành lập vào năm 1996. Từ đó đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Các thế hệ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp hết năng lực, trí tuệ, phẩm chất của mình để xây dựng cơ quan, đơn vị không ngừng lớn mạnh và đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Hiện nay, một số đồng chí đã nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác; song, với tinh thần trách nhiệm cao của mình, các đồng chí luôn quan tâm theo dõi sát sao sự phát triển của ngành; đồng thời có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong từng giai đoạn phát triển của ngành Tuyên giáo như hiện nay.

Trong những năm qua, ngành tuyên giáo của huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện triển khai thực hiện các hoạt động trong công tác tuyên giáo. Kết quả nổi bật là tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các ngày lễ hội truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và địa phương, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được tăng cường; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn; công tác dư luận xã hội được quan tâm, chú trọng; đặc biệt đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện nhằm bám sát những vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để phản ánh, đề xuất cách giải quyết và định hướng tư tưởng. Các hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu biên soạn truyền thống đấu tranh cách mạng các xã cũng được chú trọng. Hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao. Có thể khẳng định rằng công tác tuyên giáo của huyện ta đã góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

          Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, chúng ta tự hào về những thành tựu mà các thế hệ cán bộ tuyên giáo đã đạt được. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ tuyên giáo hôm nay nguyện tiếp bước cha anh ra sức phấn đấu, rèn luyện nghiệp vụ, chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện nhà, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Liên - Tuyên Giáo   (Cập nhật ngày 02-08-2017)    Các tin liên quan:
  Cụm thi đua các huyện Trung du- Miền núi tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 (01-08-2017)
  Huyện ủy An Lão: Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng (21-07-2017)
  Xã An Trung tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (20-07-2017)
  Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (19-07-2017)
  AN VINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4, HĐND XÃ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 (19-07-2017)
        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Học tập và làm theo lời Bác
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Giới thiệu tổng quan đề án 30
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 5408283
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão