Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện An Lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Sau khi tiếp thu quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ chính trị, Quyết định số 1514-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Định, Quyết định số 117-QĐ/HU của Huyện ủy An Lão về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng chính quyền trên địa bàn. Huyện xác định việc đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của CB, CC các cơ quan quản lý nhà nước trong thi hành công vụ, giải quyết vấn đề liên quan đến các tầng lớp nhân dân.

Nội dung công tác dân vận được xác định cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị bằng kế hoạch, chương trình công tác từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt, trong những năm qua công tác dân vận chính quyền được gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CB, CC, VC huyện và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đã hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm để trình duyệt, gắn việc thực hiện với đề cao và phát huy tối đa với từng bộ phận, từng CB, CC, VC. Đồng thời, xây dựng và áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của cấp huyện do UBND tỉnh công bố, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị công khai tại cơ quan, đơn vị đối với các TTHC chưa thực hiện giải quyết theo cơ chế “một cửa”. Đến nay, các cơ quan và UBND cấp xã đều triển khai thực hiện chương trình CCHC, từ cấp huyện đến cấp xã cơ bản đã bố trí phòng làm việc tại bộ phận một cửa theo quy định và cán bộ có trình độ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn. Bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn do Chủ tịch hoặc Phó CT.UBND cấp xã làm Trưởng bộ phận và cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực giải quyết theo cơ chế “một cửa” làm thành viên, làm việc các ngày trong tuần để giải quyết công việc cho nhân dân. Tính từ năm 2012 đến nay, huyện đã tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” 9.826 hồ sơ, hầu hết được giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định 9.412 hồ sơ, chưa đến hẹn 383 hồ sơ.

Việc đổi mới nâng cao đội ngũ CB, CC, VC được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo đảm các khâu, các bước theo quy định về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm… Nhờ vậy, trình độ, năng lực đội ngũ CB, CC, VC ngày càng được nâng cao, đội ngũ CB, CC, VC cấp huyện đã qua đào tạo chuyên môn đạt 100% (năm 2012 chiếm 95%); đội ngũ cán bộ công chức xã, thị trấn đạt chuẩn 98%, (năm 2012 chiếm 52%).

          Thực hiện quy chế dân chủ theo tinh thần chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị khóa VIII và Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, kết quả đã có 100% các phòng, ban thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện các quy định về công khai, minh bạch các nội dung để “dân biết, các nội dung để dân bàn, quyết định trực tiếp”, các nội dung để “dân bàn, dân biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định”, các nội dung “dân tham gia”, các nội dung công việc “dân giám sát”. Từ năm 2012, UBND huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử, từng bước thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy chính quyền huyện và cơ sở thông qua mạng Internet nhằm đẩy mạnh CCHC phục vụ sự phát triển KT-XH của huyện và đáp ứng nhu cầu thông tin và cầu nối các tổ chức, nhân dân trong, ngoài huyện với chính quyền huyện.

          Thòi gian qua, UBND huyện cũng đã nghiên cứu sửa đổi nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật; từ đó, công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các địa phương chú trọng quan tâm, làm tốt từ tuyên truyền đến tổ chức thực hiện quy định, quy trình đúng pháp luật. Huyện thực hiện việc tiếp công dân theo quy chế vào các ngày 09 và 24 hàng tháng; cấp xã được bố trí định kỳ lịch tiếp công dân vào mỗi tuần một ngày do UBND cấp xã sắp xếp. Từ 2012-2017, UBND huyện thực hiện tiếp 314 lượt công dân, tiếp nhận 514 đơn thư khiếu nại, trong đó thuộc thẩm quyền UBND huyện giải quyết 394 đơn, đã giải quyết 378 đơn, đạt 95,94%. Với việc tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn coi trọng, đã kịp thời củng cố Tổ hòa giải,  hạn chế những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh vụ việc từ nhỏ thành lớn, không xảy ra những việc khiếu kiện đông người. UBND huyện và các phòng ban của huyện cũng đã ghi nhận và giải quyết 862 ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết theo thẩm quyền 720 ý kiến.

          Đánh giá về kết quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện có nhận xét: “Thời gian qua, Huyện đã thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, tạo được sự nhất trí cao trong nhận thức tư tưởng và hành động, hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cấp cơ sở, củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tổ chức kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm; xây dựng mô hình và biểu dương người tốt, việc tốt đối với công tác dân vận chính quyền huyện. Định kỳ hằng năm thông qua công tác dân vận phát hiện nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo” và xây dựng “Nông thôn mới” ở địa phương”.


Ánh Ngà  (Cập nhật ngày 09-10-2017)    Các tin liên quan:
  Hội nghị giao ban thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn Quý 3/2017 (08-10-2017)
  Đảng ủy An Hòa: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên (30-09-2017)
  KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG (25-09-2017)
  Huyện đoàn An Lão 5 năm giới thiệu kết nạp 369 đảng viên mới (18-09-2017)
  Đăng ký trên 15 tỷ đồng thực hiện kế hoạch tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất theo quyết định 2085/QĐ-TTg (13-09-2017)
        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Giới thiệu tổng quan đề án 30
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               92
  Số lượt truy cập: 5598684
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão