Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện An Lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1706/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đó, tiếp tục quán triệt, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, góp phần bảo đảm thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, khó khăn; phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư số liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để tạo cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời theo dõi, kiểm tra để việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt mục đích đề ra nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm túc, còn hình thức hoặc vi phạm pháp luật. Quan tâm tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được giao theo dõi, tham mưu nhiệm vụ này; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Mặt khác, căn cứ điều kiện thực tế, lựa chọn, ưu tiên nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn.Bên cạnh đó, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết năm 2017 huyện An Lão có 6/10 xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đó là các xã: An Tân, An Trung, An Quang, An Nghĩa, An Toàn, An Dũng Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cũng là một trong những  tiêu chuẩn nhỏ của tiêu chí 18 "Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” của bộ tiêu chí xã NTM. 


T.N  (Cập nhật ngày 16-04-2018)    Các tin liên quan:
  Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra tình hình thiếu đất sản xuất trong hộ đồng bào DTTS (12-04-2018)
  Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 tại huyện An Lão (11-04-2018)
  Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018 (10-04-2018)
  Đoàn lãnh đạo huyện Phù Mỹ thăm và tặng quà cho huyện kết nghĩa An Lão (09-04-2018)
  Đội viên Đề án 500 được tham gia thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018 (05-04-2018)
        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo mới của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Kênh iso
Giới thiệu tổng quan đề án 30
giam doc hoi
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               134
  Số lượt truy cập: 6209280
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão