Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện An Lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Sáng 11.6, UBND huyện An Lão tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2018). Cũng tại lễ kỷ niệm huyện tổ chức đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh: Nơi thành lập chi bộ Chính Nghĩa.

Đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh

Phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm  ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi  thi đua ái quốc và báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của huyện trong thời gian qua; đồng chí huyện Phạm Văn Nam – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện nhấn mạnh: 70 năm qua “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc. Vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua vào phong trào cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng quan niệm về thi đua lên một tầm cao mới, coi thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam. Người nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Ngày 11-6-1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người chỉ rõ: Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá. Người khẳng định: Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

 Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện An Lão đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thi đua "chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi", tạo động lực trong quá trình thúc đẩy phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng. Cùng với sự đồng thuận của nhân dân, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ thời cơ để phát triển KT - XH, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn huyện. Nhiều phong trào thi đua được huyện duy trì, phát triển và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”… đã góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn huyện…nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng…và đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc được biểu dương khen thưởng hàng năm.

Tại buổi lễ trọng thể này, UBND huyện An Lão đã đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh: Nơi thành lập chi bộ Chính Nghĩa, tiền thân của Đảng bộ Huyện An Lão.

Lãnh đạo tặng hoa và quà tri ân cho thế hệ đảng viên đầu tiên của Chi bộ Chính Nghĩa

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Minh Tấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Để tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong thi đua yêu nước tđề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá 12 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa 10 và Chỉ thị 49 ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo các mục tiêu cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng để động viên, thúc đẩy phong trào.

- Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. 

- Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở.

          Tại Lễ Kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đã trao Bằng khen và Bằng công nhận danh hiệu thi đua cho 08 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước;  6 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc và  đơn vị Công an xã An Vinh được công nhận đơn vị thi đua quyết thắng được UBND tỉnh khen thưởng và công nhận năm 2017. 


HK  (Cập nhật ngày 12-06-2018)    Các tin liên quan:
  Thông báo chương trình khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh năm 2018 (12-06-2018)
  70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC Hoàn cảnh ra đời Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11-06-2018)
  THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC (10-06-2018)
  Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện (08-06-2018)
  Trẻ học mầm non được uống sữa nhưng không phải đóng góp kinh phí mua sữa (08-06-2018)
        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo mới của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Kênh iso
Giới thiệu tổng quan đề án 30
giam doc hoi
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 5928061
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão