Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện An lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. UBND huyện vừa ban hành Quyết số 864/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 “Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính huyện An Lão năm 2017”. Với các nội dung tuyên truyền như sau:

AN LÃO: CHẤN CHỈNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN
UBND huyện An Lão vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là những hạn chế trong thực hiện cơ chế một cửa tại địa phương. Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão phải nghiêm túc triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN AN LÃO
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị Quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X, trong những năm qua huyện An Lão đã triển khai kế họach họat động và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan về công tác cải cách hành chính. Việc làm này nhằm cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh theo hướng hiện đại và cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện An Lão
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định vừa tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện An Lão và UBND xã An Quang, An Hòa, An Tân. Kết quả cho thấy, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy trình giải quyết được thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính.
Ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
AN LÃO: CHẤN CHỈNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN AN LÃO
Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện An Lão
        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Học tập và làm theo lời Bác
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Giới thiệu tổng quan đề án 30
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               186
  Số lượt truy cập: 5268522
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão