Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện An Lão lần thứ III – năm 2019

Thứ ba - 28/05/2019 19:41
Ngày 20.5, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện An Lão lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra tại Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng huyện.
hang12519(1)
hang12519(1)

Theo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ III, thực hiện Quyết tâm thư và Chương trình hành động của Đại hội lần thứ II – 2014. Qua 5 năm, kinh tế của huyện An Lão đã có bước tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS có nhiều khởi sắc, công tác xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, quốc phòng - an ninh được giữ vững… Đại hội lần thứ III năm 2019 cũng đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024.

                    Đại diện tập thể được biểu dương, khen thưởng tại đại hội

Trang thông tin điện tử UBND huyện giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện An Lão lần thứ III năm 2019 như sau:

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện An Lão lần thứ III năm 2019- Ngày hội của của khối đại đoàn kết các dân tộc, diễn ra vào ngày 20/5/2019, tại Nhà văn hóa cộng đồng huyện An Lão. Đại hội có 150 đại biểu của các dân tộc thiểu số ưu tú, đại diện cho hơn 11 ngàn dân tộc anh em trên địa bàn huyện về dự.

Đại hội khẳng định tính đúng đắn, nhất quán của các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, phấn khởi và tự hào về những thành tựu, những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và vùng đồng bào dân tộc huyện An Lão nói riêng.

Đại hội nhất trí cao với Báo cáo đánh giá công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội trân trọng và chúc mừng các tập thể, cá nhân biểu tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng về những công lao đóng góp to lớn cho sự phát triển đi lên của đồng bào dân tộc thiểu số huyện An  Lão.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm Chiến thắng An Lão (07/12/1964-07/12/2019) và tiến tới chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ huyện thứ XIX: Đại hội ý thức sâu sắc rằng, đại đoàn kết các dân tộc và sự gắn kết cộng đồng dân cư là truyền thống cực kỳ quý báu, là nét đẹp văn hóa, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho sự thắng lợi và phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số qua các thời cách mạng. 

Đại hội bày tỏ Quyết tâm thư với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Nguyện thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Êđê, Xêđăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không hề giảm bớt”.

2. Tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung huy động, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội,  xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, về xây dựng NTM; các chương trình, dự án, chính sách dân tộc.  Phát huy mạnh mẽ tính chủ động, tự lực, tự cường vươn lên, để phát triển toàn diện: Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển mô hình sản xuất nông lâm kết hợp nhằm tăng thêm nguồn thu nhập ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 5- 6%.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng và phong trào Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát triển văn hóa gắn với du lịch; cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; góp phầnthực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

4. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, thực hiện định canh định cư, chăm lo cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong các dân tộc.

5. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc,  tôn giáo chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; Tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kếttoàndân tộc.Tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc.

Toàn thể Đại hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hànhcủa Đảng và Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước; sớm xây dựng An Lão trở thành huyện khá trong vùng DTTS, miền núi của tỉnh. Đồng thời, đồng bào các dân tộc An Lão mong muốn Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí trong huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt, để huyện nhà phát triển toàn diện, vững chắc cùng thực hiện tốt mục tiêu của Đại hội “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đoàn kết và phát triển”./.

Tác giả bài viết: T.N

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây