Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2128/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn giao thông đối với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với cơ quan Báo, Đài địa phương và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng không phục vụ mục đích giao thông.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương tổ chức liên hoan, hiếu, hỉ,... Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng thì phải xin phép các cơ quan chức năng và phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông tại địa phương.

Tác giả bài viết: T.N