Chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự.  Mã số hồ sơ: 08

Thứ ba - 13/08/2019 00:56

Chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự.  Mã số hồ sơ: 08

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người yêu cầu chứng thực ghi Phiếu yêu cầu chứng thực theo mẫu quy định, xuất trình các giấy tờ tùy thân ( chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu) và các giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chứng thực.

- Bước 2: Phòng Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ tùy thân mà người yêu cầu chứng thực xuất trình, nếu hợp lệ và đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ và trong trường hợp yêu cầu chứng thực không thể thực hiện ngay trong ngày, thì ghi phiếu hẹn cho người yêu cầu chứng thực Hợp đồng;

- Bước 3: Công dân nộp lệ phí tại Phòng Tư pháp.

- Bước 4: Công dân nhận kết quả tại Phòng Tư pháp.

b. Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp

c. Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu;

- Dự thảo hợp đồng ( nếu có);

- Bản sao các giấy tờ tùy thân ( chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu)

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu chứng thực ( Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản giao dịch).

- Số lượng hồ sơ: 03.

d. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản;

- Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;

- Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể trừ khi thụ lý hồ sơ.

e . Đối tượng thực hiện thủ tục hành  chính:Cá nhân/tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp.

g. Kết quả TTHC:Hợp đồng giao dịch dân sự đã được chứng thực

h. Phí, lệ phí:Tính trên giá trị tài sản:

          Giá trị tài sản

Mức thu

- Dưới 20.000.000 đồng

- 10.000 đồng/ trường hợp

- Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng

- 20.000 đồng/ trường hợp

- Từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng

- 50.000 đồng/ trường hợp

- Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng

- 100.000 đồng/ trường hợp

- Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng

- 200.000 đồng/ trường hợp

- Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng

- 500.000 đồng/ trường hợp

- Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng

- 1.000.000 đồng/ trường hợp

- Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng

- 1.500.000 đồng/ trường hợp

- Trên 5.000.000.000 đồng

- 2.000.000 đồng/ trường hợp

 

i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:Phiếu yêu cầu chứng thực Hợp đồng

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

- Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 Về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

 

                                                                                                                                  Mẫu đơn, tờ khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

 

               Kính gửi: .................................................................................

 

Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........……….......…

Ngày tháng năm sinh.........................................................................................

Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……........…..

CMND/Hộ chiếu:.............................................................................................

Số điện thoại: …………..…………….............................................................

Email: ................................................................Số Fax: ……...........………........                                       

Tên pháp nhân:……..……………............….........……….......…

Địa chỉ đặt trụ sở: …...................…………………………............……........…..

Họ và tên người đại diện:……..……………............….........……….......…

Chức vụ.........................................................................................

CMND/Hộ chiếu:.............................................................................................

Số điện thoại: …………..…………….............................................................

Email: ................................................................Số Fax: ……...........………........                                       

Yêu cầu chứng thực về: ....................................................................................

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.……………………………………….........………....................…........……

2.........................................................................................................….......…..

3.…………....………………………….........………....................……........…

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

 

                  Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........

                   

 

          NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU                                                                           NGƯỜI NỘP PHIẾU

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 


Download tài liệu đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây