Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Thứ sáu - 16/08/2019 01:27
Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
- Trình tự thực hiện: Bước 1. Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch; căn cứ vào kết quả kiểm tra, hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi UBND cấp xã ký tờ trình đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã; đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện An Lão. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện An Lão tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc trả lại.
Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp huyện giao Hội Khuyến học chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.
Bước 3. Căn cứ vào kế hoạch đã được chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Bước 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm, Hội Khuyến học lập hồ sơ trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai.
Bước 4. Hội Khuyến học trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện An Lão để trả kết quả cho đơn vị xã đạt chuẩn PCGD - XMC theo qui định.
  •  Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện An Lão.
  • Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” gồm: Tờ trình của UBND cấp xã; Báo cáo (kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã; Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại  “Cộng đồng học tập” của cấp xã.
+ Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã gồm: Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện; Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại  “Cộng đồng học tập” cấp xã.
  • Số lượng hồ sơ:
 01 (một) bộ.
  • Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã được chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng họa tập” cấp xã: 10 ngày;
- Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai: 5 ngày
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Hội Khuyến học huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã.
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
  • Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
+ Có đủ hồ sơ theo quy định;
+ Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (Kèm theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và hướng dẫn của chủ tịch UBND cấp tỉnh.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
+ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
+ Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây