Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi. Mã số hồ sơ: 01

Thứ hai - 12/08/2019 14:09

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi. Mã số hồ sơ: 01

 

a. Trình tự thực hiện:   

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Tư pháp huyện:

-  Đối với trường hợp xác định lại giới tính, nộp Giấy chứng nhận của cơ sở y tế  khám chữa bệnh được phép can thiệp để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.

- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của người đó thể hiện trong tờ khai; trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.

Bước 2: Phòng Tư pháp huyện tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn viết Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tôc, xác định lại giới tính; kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Tư pháp huyện

b. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính,

- Bản chính Giấy khai sinh của người yêu cầu;

- Các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính như: Quyết định công nhận cha, mẹ, con; Văn bản kết luận của các tổ chức y tế ( trong trường hợp xác định lại giới tính)...   

- Bản sao các loại giấy tờ tùy thân ( CMND, Sổ hộ khẩu, Bằng cấp...)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c. Thời gian giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong trường hợp cần phải xác minh thêm thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày .

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp  huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp : UBND cấp xã.

f. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

g. Phí, lệ phí :25.000 đồng / trường hợp

h. Mẫu tờ đơn, tờ khai:

Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tôc, xác định lại giới tính.

i. Yêu cầu hành chính:không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Có hiệu lực ngày 01/4/2006.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số  về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

-Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 226/2008 của Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2009 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Quyết định số 24/QĐ- UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Mẫu đơn, tờ khai đính kèm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG

HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH GIỚI  TÍNH

 

                Kính gửi: .................................................................................................

Họ và tên người khai: .......................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .......................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:..................................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính.................................................................................................................

Đề nghị............................................ đăng ký việc(1)........................................................

........................................................................................................ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................Giới tính:...........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................

Nơi sinh:..............................................................................................................................

Dân tộc:...............................................Quốc tịch:...............................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ......................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:.....................................................................................................

  ..................................................................................ngày...........tháng...........năm...........

Theo Giấy khai sinh số:..................................Quyển số:.................................................... dung xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

          Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.

          Đề nghị..................................................................... đăng ký.

                                         

                                                                                                                 Làm tại:................., ngày ........tháng......năm............

                                                                                                                             Người khai

ý kiến của người được thay đổi họ, tên

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);

xác định lại dân tộc (nếu người đó

từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 

                                                                                 

                                                                                               .                                                                              

Chú thích:

(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.


Download tài liệu đính kèm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây