Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ năm - 22/09/2016 22:21
Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3994/UBND-NC về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Trong đó tập trung thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ: Căn cứ danh mục các vị trí công tác trong các ngành, lĩnh vực, nghề phải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và các vị trí công tác theo quy định của các bộ, ngành Trung ương để tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, thống nhất và ban hành danh mục các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 01 tháng 10 năm 2016; xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải xác định cụ thể các ngành, lĩnh vực, nghề; thời gian thực hiện và danh sách công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác trong năm. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải hoàn thành trong tháng 11 của năm trước liền kề, đồng thời gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo. Riêng kế hoạch của năm 2016 phải hoàn thành và báo cáo cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 10 năm 2016. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác hàng năm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 6 và 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bội Nội vụ theo quy định.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Tác giả bài viết: A.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây