UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát hành chính gắn với công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa

Thứ tư - 05/06/2019 19:48
Để khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc tổ chức triển khai một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; ngày 03/6/2019 UBND tỉnh có công văn số 2997/UBND-KSTT.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC gắn với công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, phân loại, thống kê đầy đủ các TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý, có quy định thực hiện giải quyết liên thông với Văn phòng UBND tỉnh đã được cấp có thẩm quyền quyết định công bố, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/6/2019.

Để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu tập trung, thống nhất trong quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành khẩn trương điều chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Công văn số 2173/UBND-KSTT ngày 25/4/2019. Thực hiện rà soát toàn bộ các TTHC chưa có quyết định phê duyệt quy trình nội bộ (bao gồm các TTHC cấp tỉnh đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công), xây dựng hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý. Thời gian hoàn thành là trước ngày 30/6/2019. Đối với quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, sau khi UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành tiến hành xây dựng theo hướng dẫn cụ thể của Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC; có phương pháp quản lý khoa học ngay từ khâu thẩm định, trình công bố TTHC nhằm thực hiện đầy đủ chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, giữ vai trò đầu mối, quản lý toàn diện TTHC các cấp trên địa bàn tỉnh; từng bước đáp ứng nhiệm vụ thống kê, phân loại và báo cáo các vấn đề liên quan đến TTHC theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; việc xây dựng Quy định nêu trên cần tập trung nghiên cứu, đổi mới quy trình lưu chuyển hồ sơ giải quyết TTHC liên thông, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, nhằm đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành chính. Thời gian hoàn thành là trước ngày 30/7/2019.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành triển khai xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sau khi UBND tỉnh quyết định ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Bình Định khẩn trương tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng về điều kiện hạ tầng, thiết bị, nhân lực công nghệ thông tin của các địa phương, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh lộ trình, Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan nhà nước. Thời gian hoàn thành là trước ngày 30/6/2019.

Tác giả bài viết: T.N

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây