Ban biên tập

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN AN LÃO

 

I. Thành viên ban biên tập

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thọai

01

Ban biên tập An Lão

Mail Ban biên tập

vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn

 

02

Lê Thị Thu Hằng

Trưởng Ban biên tập

hangltt@anlao.binhdinh.gov.vn

 

03

Hoàng Ngọc Thành

Phó Ban biên tập

thanhhn@anlao.binhdinh.gov.vn

 

04

Nguyễn Hữu Lợi

Thành viên 

loinh@anlao.binhdinh.gov.vn

 

05

Huỳnh Tân

Thành viên

tanh@anlao.binhdinh.gov.vn

 

06

Đinh Văn Lên 

Thành viên 

lendv@anlao.binhdinh.gov.vn

 

07

Huỳnh Minh Thắng Thành viên  thanghm@anlao.binhdinh.gov.vn

 

08

Từ Xân Mười

Thành viên

muoitx@anlao.binhdinh.gov.vn

 

09

Nguyễn Văn Hà  Thành viên hanv@anlao.binhdinh.gov.vn

 

10

Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên

tungnt@anlao.binhdinh.gov.vn

 

11

Đỗ Đình Biểu 

Thành viên

bieudd@anlao.binhdinh.gov.vn

 

12

Đinh Văn Phú  Thành viên  phudv@anlao.binhdinh.gov.vn

 

13

 

 

 

 

14

Đỗ Đình An

Thành viên

andd@anlao.binhdinh.gov.vn

 

15

Phạm Lắm

Thành viên

lamp@anlao.binhdinh.gov.vn

 

16

Nguyễn Thị Nguyệt

Thư ký

nguyetnt@anlao.binhdinh.gov.vn

 

II. Các văn bản liên trang đến trang thông tin điện tử

1. Quyết định thành lập trang thông tin điện tử kèm theo quy chế hoạt động
file Quyết định ban hành quy chế hoạt động 

2. Quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử

file quyết định kiện toàn Ban biên tập

3. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập

File Quyết định 

4. Quy chế hoạt động của Ban biên tập
File quy chế 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây