Ban biên tập

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN AN LÃO

 

I. Thành viên ban biên tập

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thọai

01

Ban biên tập An Lão

Mail Ban biên tập

vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn

 

02

Phạm Thị Lệ Thùy

Trưởng Ban biên tập

thuyptl@anlao.binhdinh.gov.vn

 

03

Châu Anh Tế

Phó Ban biên tập

teca@anlao.binhdinh.gov.vn

 

04 Nguyễn Văn Tặng Thành viên  tangnv@anlao.binhdinh.gov.vn  

05

Đỗ Đình Biểu 

Thành viên

bieudd@anlao.binhdinh.gov.vn

 

06

Lê Thị Thu Hằng

Thành viên

hangltt@anlao.binhdinh.gov.vn

 

07

Phạm Lắm

Thành viên

lamp@anlao.binhdinh.gov.vn

 

08

Lê Văn Thành 

Thành viên

thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

 

09 Huỳnh Thanh Thủy Thành viên     
10 Nguyễn Thị Nguyệt Thư ký nguyetnt@anlao.binhdinh.gov.vn  

II. Các văn bản liên trang đến trang thông tin điện tử

1. Quyết định thành lập trang thông tin điện tử kèm theo quy chế hoạt động
file Quyết định ban hành quy chế hoạt động 

2. Quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử

file quyết định kiện toàn Ban biên tập

3. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập

File Quyết định 

4. Quy chế hoạt động của Ban biên tập
File quy chế 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây