Mặt trận và Các tổ chức Đoàn thể

HỘI ĐOÀN THỂ

* UBMTTQVN huyện:

1. Ông Trần Ngọc Ánh 

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Địa chỉ mail: anhtn@anlao.binhdinh.gov.vn

 

2. Ông Phan Hoài Sơn  

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Địa chỉ mail: sonph@anlao.binhdinh.gov.vn


* HỘI LHPN HUYỆN

1.  Bà Nguyễn Thị Ái Dân 

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN
Mail: dannta@anlao.binhdinh.gov.vn


2.  Bà Thái Kim Nga
 

Chức vụ: PCT Hội LHPN huyện
Mail: ngatk@anlao.binhdinh.gov.vn


* HỘI CỰU CHIẾN BINH 

. 1. Ông Đinh Thành Đu

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

Địa chỉ mail: dudt1@anlao.binhdinh.gov.vn

 

2.  Ông Nguyễn Văn Thủ 

Chức vụ: PCT Hội CCB

Địện thoại: 0977668251

Địa chỉ mail: thunv@anlao.binhdinh.gov.vn

 

* HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 

1.  Ông Nguyễn Công Sáu 

Chức vụ: Chủ tịch Hội NCT

2. Ông Nguyễn Hữu Đấu

Chức vụ: PCT Hội NCT


* HỘI NÔNG DÂN 

1.  Ông Đinh Văn Lớ

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại: 

Địa chỉ mail: lodv@anlao.binhdinh.gov.vn
2. Ông Lê Hoàng Hiền 

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại: 0984444128

Địa chỉ mail: hienlh@anlao.binhdinh.gov.vn


* HUYỆN ĐOÀN 

 Ông Đinh Văn Nghin

Chức vụ: BT Huyện đoàn 

Địa chỉ mail: nghindv@anlao.binhdinh.gov.vn* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

1. Ông Bùi Anh Phong 

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động

Địa chỉ mail: phongba@anlao.binhdinh.gov.vn


2. Bà Đặng Thị Diệu 

Chức vụ: PCT LĐLĐ huyện 
Địa chỉ mail: dieudt@anlao.binhdinh.gov.vn
                                                      ............................................................................
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây