Danh bạ Điện thoại - Email

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

I

Văn phòng HĐND và UBND

                         

vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn

 1

Đỗ Tùng Lâm  Q. Chủ tịch UBND huyện   lamdt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

 Đinh Văn Phú  

PCT UBND huyện 

phudv@anlao.binhdinh.gov.vn

       

4

Đinh Thị Diệu  PCT HĐND huyện  dieudt1@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Trực  TB Pháp chế trucn@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Đinh Thị Linh  PTB Dân tộc  inhdt@anlao.binhdinh.gov.vn

8

 Phạm Thị Lệ Thùy 

Chánh Văn phòng

thuypt@anlao.binhdinh.gov.vn

9

Trương Văn Kiệt 

Phó Văn phòng 

kiettv@anlao.binhdinh.gov.vn

10

Lê Văn Phong 

Tổng hợp

phonglv@anlao.binhdinh.gov.vn

11

Đinh Thị Khánh 

 Tổng hợp

khanhdt@anlao.binhdinh.gov.vn

12

 Thái Thanh Nghĩa

 Tổng hợp

nghiatt@anlao.binhdinh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Văn thư

dieuntt@anlao.binhdinh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Nguyệt

QTM, Tiếp dân

nguyetnt@anlao.binhdinh.gov.vn

16

Huỳnh Thị Mỹ Vị

Kế toán

vihtm@anlao.binhdinh.gov.vn

       

18

 Nguyễn Thị Dự

Một cửa

dunt@anlao.binhdinh.gov.vn

III

Phòng Tư pháp

 

 

1

Thái Đăng Khoa

Trưởng phòng

khoatd@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Khắc Vũ 

 

vunk@anlao.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng Nội vụ

 

 

1

Lê Đức Thành  Trưởng phòng thanhld@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Lợi

Phó phòng 

loin@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Lê Thị Lệ Quyên

Công chức

quyenltl@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Trần Quốc Đạt

Công chức

dattq@anlao.binhdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Việt

Công chức

vietnth@anlao.binhdinh.gov.vn

V

Thanh tra

 

 

1

Phạm Thanh Chung 

Chánh Thanh tra

vuip@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Dương Văn Thân

Phó Chánh thanh tra

thandv@anlao.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

Lê Văn Thành 

Trưởng phòng

thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bích Lộc 

Phó Phòng

locltb@anlao.binhdinh.gov.vn

VII

Phòng TN&MT

 

 

1

Đỗ Đình An

Trưởng phòng

andd@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Minh Tòng

 Phó phòng

tongnm@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Văn Phụng Quốc

 GĐ VPĐKQSDĐ

quocvp@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Lê Nguyên Ly Ly

Công chức

lylnl@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Đào Thị Tâm

Công chức

tamdt@anlao.binhdinh.gov.vn

VIII

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

1

Nguyễn Văn Tặng

Trưởng phòng

tangnv@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Đào Duy Trọng

Chuyên viên

trongdd@anlao.binhdinh.gov.vn

IX

Phòng Y tế

 

 

1

Thái Kim Thoa

 Trưởng phòng

thoatk@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Bùi Quốc Vũ 

Công chức

vubq@anlao.binhdinh.gov.vn

X

Phòng LĐ, TB&XH

 

 

1

Lê Thị Thu Hằng 

Trưởng phòng

hangltt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Trần Thị Định 

Phó trưởng phòng

dinhtt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hương

Công chức

huongnt@anlao.binhdinh.gov.vn

XII

Phòng Dân tộc

 

 

1

Phạm Minh Tâm 

P. Trưởng phòng

tampm@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Đinh Văn Hùng

Phó phòng

hungdv@anlao.binhdinh.gov.vn

XIII

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

1

Huỳnh Tân 

Trưởng phòng

tanh@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Phạm Thị Thấm

Phó trưởng phòng

thampt@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thành Đạt 

 Công chức

datnt@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Trịnh Thị Hồng Lan

Công chức

lantth@anlao.binhdinh.gov.vn

XIV

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

1

Châu Anh Tế

Trưởng phòng

teca@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Phan Thanh Toàn

 Công chức

toanpt@anlao.binhdinh.gov.vn

XV

Ban Quản lý DA, ĐT&XD

 

 

1

Trương Văn Hào 

Giám đốc

haotv@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Trần Đình Bân

Nhân viên

bantd@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Dũng

Nhân viên

dungnv@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Từ Hoàng Nam

Nhân viên

namth@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Lê Thị Thu Hằng

Nhân viên

hangltt86@anlao.binhdinh.gov.vn

XVI

Phòng NN&PTNT

 

 

1

Đỗ Đình Biểu 

Trưởng Phòng

bieudd@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Nhạn 

Công chức 

nhannt@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Hoàng Vũ

Công chức 

vunh@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Hồng Quân

Viên chức

quannh@anlao.binhdinh.gov.vn

XVII

Trung Tâm VHTT-TT

 

 

1

Phạm Lắm 

Giám đốc

lamp@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Công Trường 

Phó Giám đốc

truongnc@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Hoàng Nam Quốc

Phóng viên

quochn@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Đoàn Thị Phượng

 Phóng viên

phuongdt@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Bá

Phóng viên

banh@anlao.binhdinh.gov.vn

XX

UBND các xã, thị trấn

 

 

1

UBND xã An Hòa

 

anhoa@anlao.binhdinh.gov.vn

2

UBND xã An Tân

 

antan@anlao.binhdinh.gov.vn

3

UBND xã An Hưng

 

anhung@anlao.binhdinh.gov.vn

4

UBND xã An Quang

 

anquang@anlao.binhdinh.gov.vn

5

UBND xã An Toàn

 

antoan@anlao.binhdinh.gov.vn

6

UBND xã An Nghĩa

 

annghia@anlao.binhdinh.gov.vn

7

UBND xã An Trung

 

antrung@anlao.binhdinh.gov.vn

8

UBND xã An Vinh

 

anvinh@anlao.binhdinh.gov.vn

9

UBND thị trấn An Lão

 

thitran@anlao.binhdinh.gov.vn">thitran@anlao.binhdinh.gov.vn

10

UBND xã An Dũng

 

andung@anlao.binhdinh.gov.vn


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây