Danh bạ Điện thoại - Email

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

I

Văn phòng HĐND và UBND

                         

vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn

 1

Phạm Văn Nam  Chủ tịch UBND huyện   nampv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

 Lê Văn Thanh 

Phó Chủ tịch UBND huyện

thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

3

 Đỗ Tùng Lâm

Phó Chủ tịch UBND huyện

lamdt@anlao.binhdinh.gov.vn

4

 Trần Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

anhtn@anlao.binhdinh.gov.vn

5

 Lê Văn Phong 

Tổng hợp

phonglv@anlao.binhdinh.gov.vn

6

 Nguyễn Trực

Trưởng Ban Kinh tế

trucn@anlao.binhdinh.gov.vn

7

 Lê Thị Thu Hằng

Chánh Văn phòng

hangltt@anlao.binhdinh.gov.vn

8

 Nguyễn Khắc Vũ

Phó Văn phòng

vunk@anlao.binhdinh.gov.vn

9

Đặng Trung Du

Phó Văn phòng 

dudt@anlao.binhdinh.gov.vn

10

Đinh Quốc Bảo

Tổng hợp

baodq@anlao.binhdinh.gov.vn

11

Phạm Lâm Hoài 

 Tổng hợp

hoaipl@anlao.binhdinh.gov.vn

12

 Thái Thanh Nghĩa

 Tổng hợp

nghiatt@anlao.binhdinh.gov.vn

13

Trần Thị Hường

Văn thư

huongtt@anlao.binhdinh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Văn thư

dieuntt@anlao.binhdinh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Nguyệt

QTM

nguyetnt@anlao.binhdinh.gov.vn

16

Huỳnh Thị Mỹ Vị

Kế toán

vihtm@anlao.binhdinh.gov.vn

17

 Trương Ngọc Thủy

Tiếp dân

thuytn@anlao.binhdinh.gov.vn

18

 Nguyễn Thị Dự

Một cửa

dunt@anlao.binhdinh.gov.vn

II

Văn phòng ĐKQSD đất

 

 

1

Trương Thành Kiệt

Giám đốc

kiettt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Bùi Tiến Sỹ

Chuyên viên

sybt@anlao.binhdinh.gov.vn

III

Phòng Tư pháp

 

 

1

Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng

tungnt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Thái Đăng Khoa

 Phó phòng

khoatd@anlao.binhdinh.gov.vn

3

     

IV

Phòng Nội vụ

 

 

1

Đinh Văn Phú 

Phó phòng

phudv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Trương Quốc Hoàng

Phó trưởng phòng

hoangtq@anlao.binhdinh.gov.vn

3

     

4

Lê Thúy Diệu

Công chức

dieult@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Lê Thị Lệ Quyên

Công chức

quyenltl@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Trần Quốc Đạt

Công chức

dattq@anlao.binhdinh.gov.vn

7

     

8

Nguyễn Thị Hồng Việt

Công chức

vietnth@anlao.binhdinh.gov.vn

9

     

10

     

V

Thanh tra

 

 

1

Phạm Vui

Chánh Thanh tra

vuip@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Đào Duy Long

Phó Chánh Thanh tra

longdd@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Dương Văn Thân

Phó Chánh thanh tra

thandv@anlao.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

Nguyễn Văn Hà

Phó Trưởng phòng

hanv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Lê Văn Thành

Phó Phòng

thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

VII

Phòng TN&MT

 

 

1

Đỗ Đình An

Trưởng phòng

andd@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó phòng

nguyetnt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Minh Tòng

 Phó phòng

tongnm@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Văn Phụng Quốc

 GĐ VPĐKQSDĐ

quocvp@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Lê Nguyên Ly Ly

Công chức

lylnl@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Đào Thị Tâm

Công chức

tamdt@anlao.binhdinh.gov.vn

VIII

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

1

Huỳnh Minh Thắng

Trưởng phòng

thanghm@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Trương Văn Hào

Phó trưởng phòng

haotv@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Đào Duy Trọng

Chuyên viên

trongdd@anlao.binhdinh.gov.vn

IX

Phòng Y tế

 

 

1

Đinh Thành Đơn

 Trưởng phòng

dondt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

     

3

Bùi Quốc Vũ 

Công chức

vubq@anlao.binhdinh.gov.vn

X

Phòng LĐ, TB&XH

 

 

1

Từ Xuân Mười

Trưởng phòng

muoitx@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Trần Thị Định 

Phó trưởng phòng

dinhtt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hương

Công chức

huongnt@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Trương Thị Hiền

Công chức

hientt@anlao.binhdinh.gov.vn

XI

 

 

 

1

     

2

 

   

XII

Phòng Dân tộc

 

 

1

Phạm Thanh Chung

Trưởng phòng

chungpt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Lợi

Phó phòng

loin@anlao.binhdinh.gov.vn

3      

XIII

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

1

Huỳnh Tân 

Trưởng phòng

tanh@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Phạm Thị Thấm

Phó trưởng phòng

thampt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Trương Văn Kiệt  Công chức

kiettv@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thành Đạt 

 Công chức

datnt@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Trịnh Thị Hồng Lan

Công chức

lantth@anlao.binhdinh.gov.vn

XIV

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

1

Hoàng Ngọc Thành

Trưởng phòng

thanhn@anlao.binhdinh.gov.vn

2

 

   

3

Phan Thanh Toàn

 Cán bộ

toanpt@anlao.binhdinh.gov.vn

XV

Ban Quản lý DA, ĐT&XD

 

 

1

Nguyễn Văn Tặng

Giám đốc

tangnv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Lê Văn Lành

Phó GĐ

lanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

3

   

 

4

Trần Đình Bân

Nhân viên

bantd@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Dũng

Nhân viên

dungnv@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Từ Hoàng Nam

Nhân viên

namth@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Lê Thị Thu Hằng

Nhân viên

hangltt86@anlao.binhdinh.gov.vn

XVI

Phòng NN&PTNT

 

 

1

Đỗ Đình Biểu 

Trưởng Phòng

bieudd@anlao.binhdinh.gov.vn

2

     

3

Phạm Minh Tâm

Phó phòng

tampm@anlao.binhdinh.gov.vn

4

 

   

5

Nguyễn Thị Nhạn 

Công chức 

nhannt@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Hoàng Vũ

Công chức 

vunh@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Hồng Quân

Công chức

quannh@anlao.binhdinh.gov.vn

8

     

XVII

Trung Tâm VHTT-TT

 

 

1

Phạm Lắm 

Giám đốc

lamp@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Bùi Đức Phú

Phó Giám đốc

phubd@anlao.binhdinh.gov.vn

       
       
       

3

Hoàng Nam Quốc

Phóng viên

quochn@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Đoàn Thị Phượng

 Phóng viên

phuongdt@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Đỗ Hồ Ánh Ngà

Phóng viên

ngadha@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Bá

Phóng viên

banh@anlao.binhdinh.gov.vn

XX

UBND các xã, thị trấn

 

 

1

UBND xã An Hòa

 

anhoa@anlao.binhdinh.gov.vn

2

UBND xã An Tân

 

antan@anlao.binhdinh.gov.vn

3

UBND xã An Hưng

 

anhung@anlao.binhdinh.gov.vn

4

UBND xã An Quang

 

anquang@anlao.binhdinh.gov.vn

5

UBND xã An Toàn

 

antoan@anlao.binhdinh.gov.vn

6

UBND xã An Nghĩa

 

annghia@anlao.binhdinh.gov.vn

7

UBND xã An Trung

 

antrung@anlao.binhdinh.gov.vn

8

UBND xã An Vinh

 

anvinh@anlao.binhdinh.gov.vn

9

UBND thị trấn An Lão

 

thitran@anlao.binhdinh.gov.vn">thitran@anlao.binhdinh.gov.vn

10

UBND xã An Dũng

 

andung@anlao.binhdinh.gov.vn


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây