Tìm kiếm
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1436/QĐ-UBND 21/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ
trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
2 1309/QĐ-UBND 12/04/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông
cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
3 1182/QĐ-UBND 05/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế
trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc
phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Bình Định
4 644/QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
liên thông trong lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
5 645/QĐ-UBND 24/02/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị
bãi bỏ trong lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Thư viện thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
6 587/QĐ-UBND 18/02/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
7 588/QĐ-UBND 18/02/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không
liên thông trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
8 589/QĐ-UBND 18/02/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
trong lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
9 509/QĐ-UBND 07/02/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Công chức, Viên chức và Tổ chức – Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
10 428/QĐ-UBND 02/02/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
11 427/QĐ-UBND 01/02/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
không liên thông trong lĩnh vực: Hòa giải thương mại, Hộ tịch
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
12 304/QĐ-UBND 21/01/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
13 201/QĐ-UBND 17/01/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
14 180/QĐ-UBND 13/01/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
15 178/QĐ-UBND 13/01/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông
cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm
vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
16 4385/QĐ-UBND 24/11/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
17 4146/QĐ-UBND 06/11/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
18 4113/QĐ-UBND 04/11/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
19 3887/QĐ-UBND 24/10/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Bình Định
20 3706/QĐ-UBND 13/10/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài Chính
21 3707/QĐ-UBND 13/10/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc quản lý Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
22 3639/QĐ-UBND 08/10/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài Chính
23 3124/QĐ-UBND 29/08/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định
24 3123/QĐ-UBND 29/08/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa, đổi bổ sung, thay thế trên lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường
25 2712/QĐ-UBND 04/08/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
26 2509/QĐ-UBND 22/07/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định
27 1688/QĐ-UBND 20/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định
28 1442/QĐ-UBND 25/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL
29 1475/QĐ-UBND 25/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTT
30 1477/QĐ-UBND 25/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông tỉnh Bình Định
31 1401/QĐ-UBND 23/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định
32 1375/QĐ-UBND 18/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN
33 1337/QĐ-UBND 17/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
34 1314/QĐ-UBND 16/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch-kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
35 1313/QĐ-UBND 16/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định
36 1289/QĐ-UBND 11/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định
37 1288/QĐ-UBND 11/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
38 1290/QĐ-UBND 11/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
39 916/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
40 917/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
41 921/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD-ĐT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
42 915/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
43 920/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
44 922/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
45 918/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
46 919/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
47 919/QĐ-UBND 20/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
48 901/QĐ-UBND 19/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
49 900/QĐ-UBND 19/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
50 899/QĐ-UBND 19/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&ĐT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay5,204
  • Tháng hiện tại337,654
  • Tổng lượt truy cập8,145,689
An lão qua ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây