Các Ban Đảng

LÃNH ĐẠO CÁC BAN ĐẢNG
 


* Ủy ban kiểm tra Đảng


1. Ông Vũ Quang Đào

- Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT

- Số điện thoại: 056.3672.456

- Địa chỉ mail: daovqubktal@gmail.com


2. Ông Từ Xuân Bình

- Chức vụ: PCN UBKT

- Email: binhtx@anlao.binhdinh.gov.vn

..................................................................................................................

 

 * Ban Tuyên Giáo

1. Ông Châu Văn Hiếu 

- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên Giáo

- Số điện thoại: 0983012517
- Email: hieucv@anlao.binhdinh.gov.vn

2. Ông Trịnh Hồng Vinh  

- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên Giáo

- Số điện thoại: 
- Email: vinhth@anlao.binhdinh.gov.vn

...................................................................................................


* Ban Tổ Chức


1. Ông Phan Hoài Vũ

- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức

- Số điện thoại: 

- Email: vuph@anlao.binhdinh.gov.vn


2. Bà Dương Thị Định

- Chức vụ: Phó Ban Tổ chức

- Số điện thoại: 02563609389

- Email: dinhdt@anlao.binhdinh.gov.vn

 

3. Ông Đinh Văn Hùng 

- Chức vụ: Phó Ban Tổ chức

- Số điện thoại: 

- Email: hungdv@anlao.binhdinh.gov.vn

......................................................................................................................

Ban Dân Vận

1. Ông Trần Ngọc Ánh

- Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận

- Số điện thoại: 0914793481

- Email: anhtn@anlao.binhdinh.gov.vn


2. Bà Đinh Thị Đót 

- Chức vụ: Phó Ban Dân vận 

- Số điện thoại:

- Email: dotđt@anlao.binhdinh.gov.vn

3. Ông Nguyễn Văn Thẩm 

- Chức vụ: Phó Ban Dân vận 

- Số điện thoại:

- Email: thamnv@anlao.binhdinh.gov.vn

...................................................................................
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây