Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018

Thứ tư - 24/04/2019 09:47
Ngày 21/01/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 101/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.
Sach Luat PCTN
Sach Luat PCTN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 phải bảo đảm đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.Các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2019 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước. Kế hoạch triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018 bao gồm ba vấn đề chính là: rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luậtvà tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Đối với từng nội dung, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể:

Thứ nhất, đối với nội dung rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật

 

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủban hành các Nghị địnhquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCTN, Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; cácĐề ánxây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021.

 

Giao các Bộ, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ các quy định của Luật PCTN năm 2018 để quy định chi tiết, hướng dẫn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình. 

 

Thứ hai, về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật. 

 

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng Chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật trên báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin cơ sở. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí trung ương, địa phương chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, UBND các cấp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang phổ biến tuyên truyền nội dung của Luật, có tin bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước. 

 

Thứ ba, về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác PCTN. Yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

 

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và các nội dung trong Kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức có liên quan chỉ đạo các tổ chức trực thuộc ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật và phối hợp hiệu quả trong công tác PCTN.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; yêu cầu Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh bảo đảm đủ kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương theo Kế hoạch đã đề ra./.


 

Tác giả bài viết: Đào Văn Thi (Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây