UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý I năm 2020 trên địa bàn xã An Nghĩa

Thứ tư - 11/03/2020 13:53
Sáng ngày 04/3/2020, Đồng chí Đỗ Tùng Lâm – PCT UBND huyện dẫn đầu đoàn công tác của huyện, có buổi làm việc với xã An Nghĩa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã. Tham gia buổi kiểm tra có lãnh đạo các cơ quan: Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Về phía xã có Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, TT UBMTTQVN và các ngành liên quan của xã.
UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý I năm 2020 trên địa bàn xã An Nghĩa
Sau nghi nghe đồng chí Đinh Văn Liên – CT UBND xã báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã, nghe ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Đỗ Tùng Lâm – PCT UBND huyện đã có ý kiến kết luận như sau:
          Nhìn chung, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã An Nghĩa đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn đạt được những kết quả đáng khích lệ: Sau Tết, đã chỉ đạo nhân dân bắt tay vào sản xuất, các loại cây trồng phát triển tương đối ổn định, địa phương đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phòng chống hạn; chăm lo tốt đời sống nhân dân, không có các tệ nạn xã hội. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, chính quyền xã An Nghĩa đã đạt được trong thời gian qua.
          Năm 2020, là năm dự báo thời tiết sẽ khô hanh kéo dài nên khả năng hạn hán và cháy rừng ở mức cao. Do đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương của xã tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 đạt chỉ tiêu kế hoạch mà Đảng ủy, HĐND xã đã đề ra. Trong đó, chú ý một số nhiệm vụ
          Trên lĩnh vực kinh tế cần tập trung chỉ đạo nhân dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc tốt lúa vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020, chú ý bọ trĩ tại Đồng Thôn 4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp chống hạn, chú ý, mỗi cánh đồng cần phải có tổ, đội thủy nông để quản lý, phân chia nước hợp lý.
          Sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020, triển khai ngay sản xuất vụ Hè Thu, chỉ sản xuất những diện tích chủ động được nước, còn những diện tích không chủ động được nước cần chuyển đổi cây trồng phù hợp.
          Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để xảy ra các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Thường xuyên tổ chức lực lượng để kiểm tra, truy quét rừng, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển gỗ rừng trồng; phát huy vai trò của hộ nhận khoán.
          Khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về phòng chống cháy rừng. Phối hợp các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là quy định việc quản lý, sử dụng lửa khi vào rừng, khi đốt ong, khi khai thác gỗ rừng trồng cho nhân dân trong thôn biết, áp dụng; xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm việc sử dụng lửa.
          Định hướng và tích cực thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện của địa phương; trong đó, chú ý thực hiện tốt việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật và liên kết trong sản xuất để mang lại giá trị cao nhất.
          Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động nhân dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải trong khu dân cư, các loại chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng
Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: Chú trọng chăm lo đời sống nhân dân; quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng.
          Vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ và chăm sóc bản thân, thực hiện ăn chín, uống sôi để hạn chế bệnh tật. Chỉ đạo trạm y tế trực 24/24 để điều trị, chăm sóc tốt nhân dân trên địa bàn. Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 mà ngành y tế và chính quyền các cấp chỉ đạo, nhất là nắm chắc tình hình người dân đi làm ăn hoặc thăm nhau từ nơi khác đến, đặc biệt là những người đi qua vùng dịch và trở về từ vùng dịch để phối hợp giám sát dịch bệnh hiệu quả, không được chủ quan trong phòng chống dịch Covid – 19.
          Quan tâm chăm lo đến giáo dục, sử dụng các nguồn vốn để đầu tư cho giáo dục, nhất là nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, thường xuyên chỉ đạo các trường học trên địa bàn nâng cao hiệu quả dạy và học; phối hợp các hội đoàn thể quan tâm tuyên truyền, vận động các hội viên quan tâm đến giáo dục, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.
          Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3.
          Tích cực vận động nhân dân tham gia xuất khẩu lao động để giảm nghèo bền vững.
          Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:  Quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là chấp hành nghiêm túc giờ giấc, nội quy làm việc của cơ quan; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vi phạm giờ giấc, quy chế làm việc. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công vụ đối với cán bộ, công chức.
          Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kịp thời kiện toàn, sắp xếp Bộ phận một cửa theo quy định; niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định; ghi chép đầy đủ các loại sổ sách theo quy định; triển khai thực hiện tốt phần mềm một cửa điện tử, cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần mềm; thường xuyên nghiên cứu các thủ tục hành chính và kiến nghị các cấp điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành chính chưa phù hợp.
          Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; thường xuyên kiểm tra bảo trì, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức làm việc; quyết định điều chuyển máy móc, thiết bị giữa các bộ phận cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc ký số văn bản, việc gửi nhận văn bản qua hệ thống Văn phòng điện tử, tạo hồ sơ công việc trên Văn phòng điện tử, và gửi, nhận văn bản, tài liệu qua hộp thư công vụ, không sử dụng các hộp thư cá nhân (gmail) trong gửi nhận văn bản, tài liệu
          Tổng hợp các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 do UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh, UBND huyện đang thực hiện để tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân thực hiện nhằm giảm bớt thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.
          Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ 4 lần/tháng theo quy định.Kịp thời giải quyết đầy đủ, kịp thời các đơn thư, khiếu nại (nếu có) trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.
Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh tuyến núi, an ninh vùng đồng bào dân tộc, không chủ quan lơ là mất cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch.
          - Chỉ đạo Công an xã ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chuyên nghiệp hơn, yêu cầu bố trí lực lượng trực 24/24 theo quy định. Tạo điều kiện về nơi làm việc, chỗ ở cho công an xã đảm bảo được thuận lợi nhất.
          Về kiến nghị khoan giếng tại Thôn 4, Thôn 5: Giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND xã An Nghĩa tiến hành khảo sát, báo cáo UBND huyện trước ngày 20/3/2020 để xem xét, quyết định.


 

Tác giả bài viết: TD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây