An Lão, ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu đưa huyện An Lão thoát nghèo vào năm 2025

Thứ sáu - 24/02/2023 07:00
Thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Ngày 15/2/2023, UBND huyện An Lão ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu đưa huyện An Lão thoát khỏi tình trạng huyện nghèo đặc biệt khó khăn vào năm 2025.
Theo đó, huyện đã đề ra các chỉ tiêu đến năm 2025:
- Phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều (hộ nghèo, hộ cận nghèo) giảm trên 9%/năm, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 7% trở lên; phấn đấu đến năm 2025 quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.
- Phấn đấu đến năm 2025, huyện có thêm 5 xã/thị trấn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn (gồm An Trung, An Quang, An Hưng, An Dũng và thị trấn An Lão), tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn trong tổng số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn còn: 30% (3/10 xã).
- Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phấn đấu  tăng 1,8 lần so với năm 2020.
- 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện đều được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.
Theo kế hoạch, huyện sẽ triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bằng các dự án giao thông trọng điểm nhằm  đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước sinh hoạt như: Đường bao Thôn 2, thị trấn An Lão; Cầu Bến nhơn; Cầu Sông Đinh; Cầu Sông Vố 2; Xây dựng hệ thống nước sinh hoạt Thôn 5, xã An Vinh; Xây dựng lưới điện 3 pha đến xã An Vinh, xã An Hưng. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội;. Tập trung tuyên truyền, vận động, làm cho người nghèo tự ý thức, xác định quyết tâm vươn lên thoát nghèo
Bên cạnh đó, huyện lồng ghép thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện các nội dung: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; giảm nghèo về thông tin; truyền thông về giảm nghèo đa chiều.
Dự kiến tổng kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch 211.705,07 triệu đồng, trong đó: Vốn Trung ương thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TTg  là: 92.583 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 84.166  triệu đồng, vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng 10% đầu tư phát triển là 8.417 triệu đồng); Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 28.372,7 triệu đồng (trong đó đối ứng của tỉnh 25.735,43 triệu đồng, đối ứng của huyện 2.637,27 triệu đồng); Vốn lồng ghép các Chương trình MTQG và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn huyện: 90.749,37 triệu đồng. Ngoài vốn đầu tư trên, huyện còn lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực lồng ghép khác cho công tác giảm nghèo bền vững.
Kế hoạch cũng đã đề ra 4 giải pháp trọng tâm để thoát nghèo đó là: Nhóm giải pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động; Nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện các dự án giảm nghèo nhằm tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và nhóm giải pháp huy động nguồn lực.
Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trên; với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân trong công tác giảm nghèo, tin chắc rằng đến năm 2025, huyện An Lão thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo các tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại  Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Tác giả bài viết: TH

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây