Huyện ủy An Lão chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ năm - 03/11/2022 13:53
Năm 2022, Huyện ủy An Lão đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; với những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, quan tâm lãnh đạo, đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Huyện ủy An Lão chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng
Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”; hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đảng bộ huyện An Lão hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng, gồm 14 đảng bộ và 38 chi bộ cơ sở với 2.566 đảng viên. Căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách các cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung kiểm tra việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đối với Đảng ủy 10/10 xã, thị trấn); việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch CoVid - 19…và giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương.
Đến tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành 22/22 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra từ đầu năm, trong đó có 19 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành 26 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó UBKT Huyện ủy hoàn thành xong 14/14 cuộc. UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 đảng viên, qua kiểm tra có vi phạm, phải thi hành kỷ luật Đảng 01 đảng viên hình thức cảnh cáo, 01 đảng viên chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.112 đảng viên, trong đó, có 175 cấp ủy các cấp (Huyện ủy kiểm tra 08 cấp ủy viên). Kết quả, chấp hành tốt 1.112 đảng viên, chưa tốt 13 đảng viên (vi phạm 02, phải thi hành kỷ luật 02). Đã thi hành kỷ luật 06 đảng viên, trong đó khiển trách 03, cảnh cáo 03. Tiếp nhận 03 đơn phản ánh, tố cáo, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 đơn; 01 đơn khiếu nại, qua phân loại đơn không giải quyết.
Các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy tùy theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình kiểm tra riêng: Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh đối với 06 Đảng ủy xã, thị trấn. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; Ban Dân vận Huyện ủy đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra về công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc. Văn phòng Huyện ủy kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy tại 9/10 Đảng ủy xã, thị trấn.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp theo quy định của Đảng; công khai, dân chủ, chính xác, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Theo đồng chí Vũ Quang Đào - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: “Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã đánh giá được những ưu điểm, phát hiện được những hạn chế, khuyết điểm; nhắc nhở kịp thời các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đồng thời phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, có tác dụng nhắc nhở, cảnh báo, giáo dục tổ chức đảng, đảng viên. Qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng đã từng bước nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể của các đảng bộ, chi bộ đề ra. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời”.
Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, thời gian tới, Huyện ủy An Lão tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm. Cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp chú trọng triển khai, quán triệt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động phát hiện thông tin, dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền...

 

Tác giả bài viết: Thúy Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây